Konkurrencebetingelser for 3DVerkstan

Konkurrencebetingelser for 3DVerkstan’s Sociale Medier Kampagner

  1. Generelt 1.1. De sociale medieplatforme, herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, og YouTube, er på ingen måde associerede med, støtter ikke, sponsorerer ikke, og administrerer ikke konkurrencerne arrangeret af 3DVerkstan DK. 1.2. Den primære arrangør og udbyder af disse sociale mediekonkurrencer er: 3DVerkstan, med juridisk adresse på Lillelundvej 21, 7400 Herning, Danmark.

  2. Deltagelse 2.1. For at være berettiget til deltagelse skal en enhed ("Deltager") opfylde de specifikke krav fastsat i det relevante konkurrenceopslag. 2.2. Adgang til konkurrencen er åben for enhver fysisk person som er minimum 18 år gammel og som har fast bopæl i Danmark. 2.3. Deltagelse er begrænset til én indsendelse pr. person pr. social medieplatform. 2.4. Ansatte hos 3DVerkstan SE & DK samt personer i deres husholdninger er ikke berettigede til at deltage i konkurrencerne.

  3. Udelukkelse fra Deltagelse 3.1. Deltagere som afgiver ukorrekte oplysninger eller på anden vis kompromitterer konkurrencens ordnede forløb, kan ekskluderes fra konkurrencen og vil som følge deraf være udelukket fra at modtage eventuelle præmier.

  4. Konkurrenceperiode 4.1. Konkurrencens begyndelse og afslutning vil være som det er specificeret i det individuelle konkurrenceopslag. 4.2. 3DVerkstan påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden af servere og kan ikke holdes ansvarlig for tekniske fejl i forbindelse hermed.

  5. Udvælgelse af Vinder 5.1. Vinderen eller vinderne (afhængig af konkurrencens natur) vil blive valgt af administratoren af virksomhedens side på den pågældende sociale medieplatform via en tilfældig udvælgelsesproces ("randomizer"). 5.2. Vinderen vil blive kontaktet direkte på den sociale medieplatform og vil blive bedt om at fremsende nødvendige informationer via e-mail for at arrangere præmieoverdragelse. 5.3. Skulle en vinder ikke reagere inden for 48 timer efter udtrækningen, reserverer 3DVerkstan sig ret til at udtrække en alternativ vinder.